Remco . Coach

Vergoedingen


Voor particulieren / individuen

Doordat ik NOLOC gecertificeerd ben als Register Loopbaanprofessional zijn er vele mogelijkheden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Echter, omdat regelingen veranderen kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Informeer daarom goed of de beschreven regelingen ook daadwerkelijk op jou van toepassing zijn voordat je een traject of training bij Remco.Coach start.

De volgende vergoedingen zijn mogelijk:

 • CAO. Sommige Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) bieden een loopbaanbudget. Dan kan dit bedrag ingezet worden voor een loopbaantraject. Loopbaancoaching is voor werkgevers een mogelijkheid om op tijd te investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • In meerdere Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is een opleidingsbudget vastgelegd dat ook kan worden ingezet voor coaching. Voor de hoogte van het budget kunt u kijken in de CAO van uw branche.
 • Personeelszaken / HR-afdeling. Vaak is er een opleidings- of coaching budget voor de medewerkers van een organisatie. U kunt Informeren waar dit budget uit bestaat.
 • Belastingaftrek voor particulieren. U kunt als particulier de kosten (incl. BTW) voor een loopbaantraject als studiekosten aftrekken. Er moet dan een verband bestaan met inkomensverwervingen en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Er geldt hierbij in 2020/2021 een drempelbedrag van € 250,– tot een maximum van € 15.000,–.
 • A+O Fonds en O&O Fonds (opleidings en ontwikkelingsfonds). Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers en werknemers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Kijk daarom of jouw werkgever of branche aangesloten is bij een opleidings- en ontwikkelfonds om te zien of een vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling gericht op je loopbaan mogelijk is.
 • Werkzaam bij een woningcorporatie? Elke medewerker van een woningcorporatie heeft een individueel loopbaanontwikkelingsbudget (ILOB). Dit budget kun je inzetten voor opleidingen, cursussen of training gericht op een andere of hogere functie, binnen of buiten de branche. Ook loopbaanadvies en individuele coaching behoren tot de mogelijkheden. Je maakt je keuze zelf, zolang deze maar bijdraagt aan de ontwikkeling van je loopbaan.
 • Outplacement | Transitievergoeding / transitiebudget. In het kader van re-integratie en outplacement zijn werkgevers veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching/scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Voor ZZP’ers

Doordat ik NOLOC gecertificeerd ben als Register Loopbaanprofessional zijn er vele mogelijkheden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Echter, omdat regelingen veranderen kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Informeer daarom goed of de beschreven regelingen ook daadwerkelijk op jou van toepassing zijn voordat je een traject of training bij Remco.Coach start.

De gemaakte studiekosten zijn voor ZZP’ers (ondernemers) in 2021 gewoon aftrekbaar als bedrijfskosten van de onderneming. Voor jou als ondernemer geldt geen drempelbedrag of maximum. Let er wel op dat ook hier de regel geldt dat de coaching gelinkt is aan het werk dat je uitvoert of uitoefent (of wilt gaan uitoefenen).
Lees verder op de website van de Belastingdienst.

Voor organisaties (MKB en Grootbedrijf)

Je bent als Personeels-, HR-manager of leidinggevende op zoek naar coaching voor jouw medewerker(s) en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om coaching (deels) vergoed te krijgen, of fiscaal aantrekkelijk in te kopen. Bekijk de mogelijkheden hieronder om uit te zoeken welke optie voor uw organisatie het meest geschikt is.

De volgende vergoedingen zijn mogelijk:

 • Volledige belastingaftrek voor bedrijven
  Kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig belasting aftrekbaar als het bedrijf het coaching traject betaalt. Naast teruggave van de btw kun je de kosten van het coaching traject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. De bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in jullie medewerkers middels een coaching traject is fiscaal dus erg aantrekkelijk. Ook bij een outplacementtraject, dus als jullie afscheid nemen van een medewerker, kan het interessant zijn de kosten als bedrijf te dragen, in plaats van het meegeven van een bedrag aan jullie medewerker waarmee hij of zij zelf coaching inkoopt.
  Omdat jullie de ontvanger zijn van het belastingvoordeel zijn jullie ook verantwoordelijk voor het juist toepassen van de kostenaftrek. Kijk voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst of neem contact op met jullie belastingconsulent, accountant of belastinginspecteur.
 • kies voor als preferred supplier voor uw organisatie
  Wanneer je meerdere coaching-vraagstukken hebt binnen jullie organisatie is het al snel interessant om Remco.Coach | Kerninterventies op te nemen als preferred supplier. Ik bespreek graag met jou hoe we goed op jullie wensen kunnen inspelen om daarmee te groeien in onze samenwerking. Tevens kan Remco.Coach | Kerninterventies jullie een korting bieden op basis van het verwachte aantal coachuren per jaar. Daarbij kunnen we onze dienstverlening op jullie processen aanpassen om jullie Personeels- of HR- management te ontlasten en coaching voor de medewerkers toegankelijker te maken. Wilt je meer informatie over Remco.Coach | Kerninterventies als jullie preferred supplier voor coaching-diensten, neem contact ons op via mail@remco.coach of 06-81351105. Dit verkennend gesprek is geheel vrijblijvend .